Kadra naszego przedszkola

Barbara Mikrut

Dyrektor i właściciel

Ukończyła resocjalizację na UJ, następnie studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz organizacji i zarządzania oświatą na AP w Krakowie. Od 25 lat pracuje w przedszkolu specjalnym, przez 10 lat pełniła funkcję dyrektora Przedszkola Specjalnego nr 100 w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w organizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.

Nauczyciele

Iwona Zięba

Iwona Zięba

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę rewalidacyjną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej z rytmiką na tej samej uczelni, a także kurs kwalifikacyjny na kierunku tyflopedagogika. Jej wielką pasją jest muzyka i śpiew. Swoje umiejętności muzyczne wykorzystuje często podczas zajęć.

Agnieszka Wenc

Agnieszka Wenc

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na UJ oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Pedagogicznym. Posiada szesnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym również z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Pracowała jako wolontariusz w przedszkolu specjalnym dla dzieci z autyzmem.

Anna Braś

Anna Braś

Nauczyciel

Ukończyła studia magisterskie na kierunku politologia, studium pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki w Galicyjskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, które wzbogacała uczestnictwem w licznych konferencjach metodycznych dla nauczycieli przedszkoli oraz kursach wspomagających pracę z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada także kwalifikacje do nauki języka angielskiego, także na poziomie przedszkola.

Kamila Pilińska

Kamila Pilińska

Nauczyciel

Absolwentka pedagogiki o specjalności doradztwo rehabilitacyjne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Dzięki licznym praktykom zawodowym zdobyła doświadczenie w opiece nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, między innymi: Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących AAC, Terapię behawioralną w teorii i praktyce, PECS, Makaton (poziom I) i inne. Jej wielką pasją jest sztuka, którą stara się wpleść w każde prowadzone zajęcia.

Magdalena Strzelczyk

Magdalena Strzelczyk

Nauczyciel, terapeuta SI

Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyła studia pierwszego stopnia z pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna, następnie ukończyła studia magisterskie ze specjalnością: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii metodą SI. Aktywnie uczestniczyła w wielu wolontariatach na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Mariola Wiktor

Mariola Wiktor

Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła pedagogikę specjalną, gdzie zdobyła wiedzę i doświadczenie z zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki wczesnoszkolnej. Uzyskała tytuł magistra na specjalności: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Umiejętności potrzebne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności z dziećmi uzyskała dzięki licznym praktykom. Ukończyła kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem.

Anna Woźnica

Anna Woźnica

Nauczyciel

Absolwentka pedagogiki specjalnej I stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, ze specjalnościami: oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Kontynuuje studia magisterskie z zakresu pedagogiki na Akademii Ignatianum w Krakowie. Dotychczasowe doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas stażu oraz pracy w przedszkolach samorządowych i prywatnych. Otaczała tam opieką również dzieci o indywidualnych potrzebach edukacyjnych pełniąc niejako funkcję nauczyciela cienia. Praca z dziećmi to jej ogromna pasja.

Magdalena Kozaczka

Magdalena Kozaczka

Nauczyciel

Ukończyła studia o specjalności oligofrenopedagogika z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną oraz terapię pedagogiczną i rewalidację indywidualną, a także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Liczne praktyki i wolontariaty podczas studiów pozwoliły jej na zdobycie nowych umiejętności w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, między innymi: Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień, Terapię ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż, Edukację przez ruch D. Dziamskiej, Profil Psychoedukacyjny (PEP-R).

Wioletta Korcz

Wioletta Korcz

Nauczyciel

Opis

Specjaliści

Monika Bała

Monika Bała

Logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka kierunków: pedagogika specjalna z edukacją wczesnoszkolną, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem oraz terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, posiada uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła kursy logopedyczne z zakresu komunikacji alternatywnej (między innymi MAKATON I, PECS I, AAC I).

Maria Wodziańska

Maria Wodziańska

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, masażysta

Ukończyła pedagogikę specjalną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) o kierunku oligofrenopedagogika. Następnie studia podyplomowe z zakresu korekcji wad postawy na AWF w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Prowadziła przez kilka lat oddział „zerowy” dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Interesuje się i propaguje naturalne metody wspomagania zdrowia. Ukończyła liczne kursy z zakresu medycyny alternatywnej, m.in.: refleksologia twarzy i głowy w Międzynarodowym Instytucie Refleksologii w Warszawie, refleksoterapia dłoni i stóp, terapia masażem motylkowym, terapia masażem metamorficznym, oraz wiele innych.

Elżbieta Wurst

Elżbieta Wurst

Psycholog

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek psychologia. Nauczyciel dyplomowany, pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz z ich rodzicami. Doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zdobywała m.in. współpracując z przedszkolami integracyjnymi. Prowadzi m.in. zajęcia Trening Umiejętności Społecznych. Realizowała zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne według autorskiego programu. Stale podnosząc swoje kwalifikacje brała udział w licznych szkolenia i konferencjach m.in. AAC-alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami, Pomoc dla dziecka z Zespołem Aspergera, Trening koncentracji uwagi dla dzieci, Dziecko z ADHD i inne.

Celina Pawlikowska

Celina Pawlikowska

Fizjoterapeuta

W roku 2007 ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach przygotowanie pedagogiczne oraz oligofrenopedagogika. W celu poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności odbyła liczne szkolenia i kursy m.in. z zakresu zdrowego kręgosłupa, Pilates, Thera-Band, PNF oraz masażu. Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi zdobywała m.in. prowadząc Warsztaty Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej. Była również prelegentką wykładów z zakresu rehabilitacji prowadzonych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas zajęć z dziećmi uwielbia wykorzystywać swoją wielką pasję jaką jest muzyka.

Anna Górka-Per

Anna Górka-Per

Terapeuta SI, fizjoterapeuta

Opis